top of page
Onderhandelen

Onderhandelen

Onderhandelen heeft vaak een negatieve connotatie. Dat is iets voor autoverkopers. Handje klap. Als je er iets genuanceerder naar kijkt dan realiseer je je wellicht dat je de hele dag aan het onderhandelen bent. Met collega's, businesspartners, teamleden, je manager, je medewerkers, je partner, je familie en zelf met je vrienden.

Definitie van onderhandelen

Onder onderhandelen verstaan wij: communicatie tussen twee of meer partijen waarbij zij de intentie hebben elkaar te beïnvloeden/ te overtuigen.

Als je er iets gedetailleerder naar kijkt kun je zeggen dat het heel vaak gaat over het creëren en verdelen van waarde, waarbij de lusten en de lasten verdeeld moeten worden en waarbij het van een extra uitdaging is als er korte en lange termijn waarde speelt en het vaak niet zeker is of de waarde wel bereikt kan worden.

Waarschijnlijk herken je dat het juist nu van belang is om je onderhandelingstechnieken aan te scherpen omdat we in een VUCA omgeving met elkaar samen willen en vaak moeten werken:

Het is Volatiel: market staan onder druk, politieke beslissingen worden snel gevoeld, we zijn een grote open markt geworden. Het is bijna onmogelijk om nog lange termijn plannen te maken; in ieder geval heb je ze na een paar maanden al weer bij te stellen.

Het is Uncertain: Het is onzeker. Je weet daardoor vaak niet hoe je project/ samenwerking beïnvloed wordt door de volatiliteit om je heen. Markten maar ook jijzelf ervaren meer onzekerheid waarmee je te dealen hebt, en het is de vraag of en hoe je daarmee om kunt gaan.

Het is Complex: De complexiteit die je ervaart is vaak te ontrafelen in relationele complexiteit: er zijn vaak veel partijen betrokken bij de activiteiten die je onderneemt, mensen aan tafel beïnvloeden elkaar, spelletjes worden gespeeld, karakters kunnen botsen, verwachtingen liggen uit elkaar en soms speelt conflicthantering een rol. Hoe ga je met deze dynamiek om? Inhoudelijk kan het ook zeer complex zijn omdat er veel en vaak grote belangen en risico’s spelen en het vinden van goede oplossingen en besluiten een uitdaging op zich is. Procesmatig is het vaak een uitdaging om iedereen met je mee te krijgen, de goede stappen te zetten en in te grijpen in het proces als dit van belang voor je is.

En het is Ambigious. We ervaren Ambiguïteit; Er is niet meer een oplossing, maar er zijn er meerderen en meerdere wegen leiden naar Rome.

In bedrijven, organisaties, samenwerkingsverbanden etc. ervaren mensen de hierboven beschreven dynamiek. En we moeten sneller, eerder, met meer toegevoegde waarde, 'zakelijker' acteren. Projecten worden groter, complexer en de belangen worden groter. En grote projecten lopen vaak uit tijd, geld en kwaliteit. Waar we met elkaar op pad gingen om een goede samenwerking/ project aan te gaan, ervaren we in de uitvoering vaak veel gedoe. We staan onder druk.

Velen zijn in deze VUCA-wereld hun kompas en anker kwijt. Waarvan uit denk- en handel ik? Waar wil ik naar toe, en welk pad kies ik dan? Hoe ga ik om met de uitdagingen die ik op mijn pad tegenkom? En als ik de weg kwijt ben, of als het spannend wordt, wat doe ik dan? Ben ik me bewust van mijn persoonlijke barrières/ valkuilen in deze? Leer ik ervan? Toenemende complexiteit kan verlammen met disfunctionele processen en resultaten tot gevolg. En als we niet weten hoe we er mee om moeten gaan vallen we terug in oud gedrag.

Vuca onderhandelen

Onderhandelen kun je leren

Onderhandelen kunt het niet vroeg genoeg leren en zeker in een zakelijke omgeving (privaat en/ of publiek) is het van belang om je onderhandelingstechnieken aan te scherpen. Ben je projectleider, consultant, salesmanager, account manager, programmamanager, verandermanager, omgevingsmanager, ondernemer, teamleider, research manager, etc.: een training onderhandelen helpt je om je projecten met meer winst op te leveren, je omgeving mee te krijgen in het creëren en verdelen van waarde, tot betere deals te komen, conflicten te voorkomen en als ze er zijn op te lossen. 

 

Al langer dan 30 jaar houden wij ons bezig met het adviseren en coachen op complexe onderhandelingen en het trainen van onderhandelingstechnieken. Daarvoor gebruiken wij onderhandelingsprincipes en onderhandelstechnieken die gebaseerd zijn op de uitgangspunten van Harvard onderhandelen en deze hebben wij in de loop van meer dan 30 jaar verder verdiept en verbreed. Wat ons betreft is onderhandelen de moeder van alle competenties. Het is de kern waar alle andere competenties om draaien.

bottom of page