top of page
Complexe onderhandelingen

Adviseren

Hulp nodig bij een complexe onderhandeling? Wij zijn ervaren onderhandelaars en kunnen je op verschillende manieren adviseren. We werken bijvoorbeeld aan tactiek en strategie, faciliteren het onderhandelingsproces of helpen bij het oplossen van conflicten. Daarnaast kun je jezelf en je organisatie een boost geven met onze Business Versnellers. Die zijn niet alleen bruikbaar in onderhandelingssituaties, maar voor elk urgent businessdoel waar je snel resultaat in wilt behalen.

Advies op complexe onderhandelingsvraagstukken

Met maar liefst 30 jaar ervaring zijn wij een waardevolle sparringpartner in onderhandelingssituaties. We kunnen je op de volgende manieren helpen om tot succesvolle onderhandelingen te komen:

Analyse:

We analyseren de complexe onderhandelingsdynamiek vanuit verschillende perspectieven en stellen de kernuitdagingen vast.

Tactiek en strategie:

We adviseren aan welke knoppen gedraaid moet worden om de onderhandeling tot een succes te maken.

Vaardigheden en houding:

We oefenen individueel of in teamverband belangrijke onderhandelingsvaardigheden en houdingsaspecten.

Facilitering & mediation

Neem je deel aan een complex, ‘multi-party’ (onderhandelings)proces en wil of kun je dit niet zelf begeleiden? Dan nemen wij dat van je over. We faciliteren het hele verloop en brengen de partijen bij elkaar. Als er relationele en inhoudelijke spanningen zijn, krijgt de aanpak het karakter van een mediation en helpen wij om het conflict constructief met elkaar op te lossen. Voorwaarde daarbij is uiteraard een positieve intentie van alle betrokkenen.

We worden vaak door één partij ingeschakeld en stemmen onze deelname vervolgens met de andere belanghebbenden af. Met een op maat ontworpen proces komen we stapsgewijs tot herstel van de relatie en tot gedragen oplossingen. Hiervoor gebruiken we de Harvard methode als uitgangspunt.

Facilitering & mediation
Onderhandelen

Business Versnellers

Met onze Business Versnellers helpen we de verborgen capaciteit van een organisatie aan het licht te brengen. De aanpak realiseert baanbrekende resultaten op strategische businessdoelen en zorgt ervoor dat competenties – zoals onderhandelen, commerciële vaardigheden en samenwerken –  versneld worden ontwikkeld.

bottom of page