top of page

Samenwerken in Complexe Projecten

Uitgebreide training van 2 + 1 dagen waarin je stevig en wendbaar leert omgaan met de complexiteit van samenwerken met meerdere partijen. Wat doe je als het lastig wordt aan tafel? Leer solide samenwerkingsverbanden opbouwen door een combinatie van theorie en praktijk, toegespitst op jouw persoonlijke situatie.

De training Samenwerken in Complexe Projecten wordt georganiseerd vanaf ons portal Samenwerken in het Publieke Domein:

Online Leren?

Bekijk hier onze training op afstand 

Wat kun je verwachten?

De training Samenwerken in Complexe Projecten is op maat ontwikkeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met het managen van veel verschillende partijen. Je bent projectmanager, programmamanager, omgevingsmanager, risicomanager, contractmanager, transitiemanager of je vertegenwoordigt jouw organisatie in een complex samenwerkingsverband en staat voor bijzondere opgaven. In de omgeving waarin jij opereert, zorgen diverse spelers en belangen vaak voor een diffuus en complex speelveld. Je hebt te maken met internationale, nationale of regionale overheden, multinationals, lokale ondernemingen en/ of belangenorganisaties.

In de training Samenwerken in Complexe Projecten leer je stevig en wendbaar omgaan met de complexiteit die je in jouw werk tegenkomt. Je verdiept je inzicht in hoe je door middel van constructieve onderhandelingstechnieken een solide samenwerking opbouwt en omgaat met de tactische en strategische kant van het werken met meerdere partijen. Je krijgt handvatten hoe je omgaat met lastige dilemma's die zich aan tafel kunnen voordoen en hoe je - ‘scherp op inhoud’ en tegelijkertijd ‘respectvol in de relatie’ - met elkaar tot goede besluiten komt.

Je leert hoe je draagvlak creëert voor creatieve oplossingen en krijgt handvatten om tot een redelijke verdeling van 'de lusten en de lasten' te komen. Je leert beter te luisteren en op basis daarvan de juiste interventie te kiezen. We baseren ons daarbij al 30 jaar op het fundament van de Harvard methode van onderhandelen.

training samenwerken in complexe projecten

Zie een complete beschrijving van deze training op ons portal Samenwerken in het Publieke Domein

Wat levert het op?

  • Deelnemers hebben een effectievere beïnvloedingskracht. Dit merken ze zowel bij het aansturen van of participeren in hun projectteam, als ook in het contact met de opdrachtgever(s) en/of partners;

​​

  • Ze weten hoe ze zich systematisch en grondig kunnen voorbereiden. Dit zowel voor een project kick-off, tussentijdse evaluatiemomenten of een eindgesprek; ze zien essentiële (politieke) knelpunten ook eerder aankomen en kunnen hierop anticiperen;

​​

  • Ze ervaren een toegenomen wendbaarheid aan meerdere onderhandelingstafels en weten effectiever en efficiënter om te gaan met complexe processen;

​​

  • Scopewijzigingen, verdeelvraagstukken, meer-minderwerk discussies en conflicten worden met meer vertrouwen aangegaan en constructiever opgelost

Na iedere training peilen we de resultaten voor de deelnemers. Bij RoutsLaeven geven we je 100% tevredenheidsgarantie. Als je aan het eind van de training niet tevreden bent over de resultaten, betalen wij je investering terug.

bottom of page